Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

«Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξή τους ως κέντρα πρόσβασης στις ψηφιακές πηγές πληροφόρησης».

Μανιφέστο Oeiras

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης υλοποιεί το Μέτρο 1.1. «Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης» που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Η ένταξη στο Μέτρο αυτό της Πράξης «Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης» συνολικού προϋπολογισμού 4.200.000 ευρώ, έδωσε τη δυνατότητα σε 100 δημόσιες, κινητές και δημοτικές Βιβλιοθήκες να δημιουργήσουν και να αναλάβουν την ευθύνη λειτουργίας ισάριθμων Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης.

Ο εξοπλισμός και η ανάπτυξη των Κέντρων Πληροφόρησης έγιναν με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές και δράσεις που αφορούσαν τη διαμόρφωση χώρου, την προμήθεια επίπλων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού (cdrom, video) και την προβολή του έργου.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης ανέλαβε και ολοκλήρωσε κατά τη διάρκεια του 2004, ως φορέας υλοποίησης το έργο «Δημιουργία Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης – Δ.Κ. Σπάρτης» προϋπολογισμού 68.000 ευρώ.

Ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία ενός χώρου, στον 2ο όροφο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης Σπάρτης, όπου όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση και ειδικευμένη υποστήριξη στην ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών, μέσα από ένα τοπικό δίκτυο 14 ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Σημειώνεται ότι το λογισμικό και ο εξοπλισμός του Κέντρου εξασφαλίζουν και την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πληροφοριακές υπηρεσίες των Κινητών Βιβλιοθηκών καθώς και των παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης που εξοπλίζονται κατάλληλα έτσι ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες κέντρου πληροφόρησης.
Επιπλέον δίνεται η ευκαιρία σε όσους για διάφορους λόγους δεν μπορούν να επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές μέσω του διαδικτύου.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία των χρηστών με τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης εξασφαλίζεται μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης στη δ/νση www.nikiforos.edu.gr. Η συντήρηση, η ενημέρωση και ανανέωσή της με νέα δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν όλους τους χρήστες θα γίνεται με ευθύνη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης και θα καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενό της να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα τους.

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης εγκαινιάστηκε στις 29 Νοεμβρίου 2004.Ωράριο λειτουργίας

ΔΕΥ – ΤΡΙ – ΤΕΤ – ΠΕΜ – ΠΑΡ

8.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

8.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ

Κλειστά