Περιοδικά & Εφημερίδες

Περιοδικά & Εφημερίδες

Με βάση τις δυνατότητες που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις (νόμο για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τον Κανονισμό Λειτουργίας) η Βιβλιοθήκη έχει οργανώσει τμήμα περιοδικών και εφημερίδων στο οποίο συγκεντρώνονται περιοδικά ποικίλης ύλης και τοπικές εφημερίδες.

Η συλλογή των τοπικών εφημερίδων έχει ενταχθεί και στις δραστηριότητες του τμήματος της Λακωνικής Βιβλιογραφίας.
Η συλλογή περιοδικών αποτελείται από 200 περίπου τίτλους παλαιών και σύγχρονων περιοδικών. Θεματικά έχει καταβληθεί προσπάθεια να καλύπτουν μεγάλο φάσμα των ενδιαφερόντων του κοινού και να αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης.
Παρατίθενται οι τίτλοι των περιοδικών των οποίων η κυκλοφορία συνεχίζεται και σήμερα.
Σημαντική είναι και η συλλογή των ετησίων επιστημονικών εκδόσεων που αφορούν θέματα, κυρίως, ιστορικά και φιλολογικά.

Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής:

– Αθηνά
– Αρχαιογνωσία
– Βυζαντιακα
– Βυζαντινά
– Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρέιας Ελλάδος
– Εκκλησιαστική Αλήθεια
– Εκκλησιαστικός Φάρος
– Ελληνικά
– Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών
– Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου
– Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου
– Θεολογία
– Θησαυρίσματα
– Λαογραφία
– Μνήμων
– Νέος Ελληνομνήμων
– Ξενοφάνης
– Παρνασσός
– Πελοποννησιακά
– Πλάτων
– Τα Ιστορικά
– ΦιλοσοφίαΩράριο λειτουργίας

ΔΕΥ – ΤΡΙ – ΤΕΤ – ΠΕΜ – ΠΑΡ

8.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ

Κλειστά