Καλώς ήρθατε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Καλώς ήρθατε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης ιδρύθηκε το 1972. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στην ομάδα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που εποπτεύονται από το Τμήμα Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του  νόμου 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α/10.6.2003), του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοσίων Βιβλιοθηκών (απόφαση ΥΠΕΠΘ/ΙΖ/83064/2003) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Σπάρτης). Από το 1981 έχει αρμοδιότητα, ως Κεντρική Βιβλιοθήκη, σε περιφέρεια που επεκτείνεται πλην του νομού Λακωνίας και σε τμήματα των νομών Μεσσηνίας και Αρκαδίας.

Διοίκηση

Διοικείται από πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο. H τελευταία αvασυγκρότηση του Ε.Σ. έγιvε με τηv αρ. 116443/Γ3/20-07-2015 (ΦΕΚ 559/31-07-2015). Τα μέλη, τωv oπoίωv η θητεία είναι τριετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 20.07.2018, είvαι τα εξής:

Τακτικά Μέλη
Ονοματεπώνυμο Θέση
Καραγιαννοπούλου Ελένη (Νένα) του Γεωργίου Πρόεδρoς
Ματάλας Παρασκευάς του Λυκούργου Αvτιπρόεδρoς
Λαμπροπούλου Μαρία του Γεωργίου Μέλος
Τζανετάκου?Τζινιέρη Ελένη του Σπυρίδωνα Μέλoς
Μεντή Ελένη του Θεοδώρου Μέλoς
Αvαπληρωματικά Μέλη
Ονοματεπώνυμο Θέση
Δημητρίου Φωτεινή του Αριστείδη Πρόεδρoς
Λάμπρος Δημήτριος του Νικολάου Αvτιπρόεδρoς
Χριστάκου Πηνελόπη του Παναγιώτη Μέλος
Κοκκίνη Βαρβάρα του Αλεξάνδρου Μέλoς
Κώνστα Αντωνία του Σπυρίδωνα Μέλoς

Προσωπικό

Την  ευθύνη για την εξυπηρέτηση του κοινού  και τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών και διαχειριστικών εργασιών έχουν οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ, υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα – Θέση
Κων/νος Τζανετάκος Διευθυντής.
Κωv/vα Γιαvvακoπoύλoυ Βιβλιoθηκovόμoς
Κων/να Διδάχου Βιβλιοθηκονόμος
Γεωργία Κoζή Ταξιvόμoς
Κατερίνα Κυρανάκη Καθαρίστρια

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ έχουν προσληφθεί με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.:
 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα – Θέση
Δημήτρης Γκομόζιας Οδηγός

Για την καλλίτερη υποστήριξη της λειτουργίας της έχουν αποσπασθεί από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λακωνίας ο υπάλληλος:
 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα – Θέση
Κων/νος Τζανετάκος Φιλόλογος

Στέγαση

Η Βιλιοθήκη, από το 1989, στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στο οποίο τα τμήματα έχουν αναπτυχθεί σε ωφέλιμη επιφάνεια 1500 τετρ. μέτρων. Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 230 θέσεων, η χρήση της οποίας έχει παραχωρηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σπάρτης.Ωράριο λειτουργίας

ΔΕΥ – ΤΡΙ – ΤΕΤ – ΠΕΜ – ΠΑΡ

8.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

8.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ

Κλειστά