Ωράριο

ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΔΕΥΤΕΡΑ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.ΤΡΙΤΗ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.ΤΕΤΑΡΤΗ : 11.30 π.μ. - 7.00 μ.μ.ΠΕΜΠΤΗ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.ΣΑΒΒΑΤΟ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. Επισημαίνεται ότι η Βιβλιοθήκη...

ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ      : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΤΡΙΤΗ             : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ         : 11.30 π.μ. - 7.00 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ        : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ       : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.   Επισημαίνεται ότι η Βιβλιοθήκη...

ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ   ΔΕΥΤΕΡΑ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΤΡΙΤΗ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ : 11.30 π.μ. - 7.00 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. Επισημαίνεται ότι η...

ΩΡΕΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ   ΔΕΥΤΕΡΑ : 8.00   π.μ. - 2.30   μ.μ. ΤΡΙΤΗ : 8.00   π.μ. - 2.30   μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ : 8.00   π.μ. - 2.30   μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ : 8.00   π.μ. - 2.30   μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00   π.μ. - 2.30   μ.μ.           ...

ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΑ      : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΤΡΙΤΗ          : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ     : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ      : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ....

ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ IOYNIO   ΔΕΥΤΕΡΑ    : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.     ΤΡΙΤΗ    : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ    : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ     : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ    : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.   Επισημαίνεται ότι...

ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ   ΔΕΥΤΕΡΑ        : 8.00 π.μ.  - 2.30 μ.μ. ΤΡΙΤΗ            : 8.00 π.μ.  - 2.30 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ        : 11.30 π.μ.  - 7.00 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ         : 8.00 π.μ.    - 2.30 μ.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ         : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. Επισημαίνεται ότι η...

ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ       : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΤΡΙΤΗ           : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ        : 11.30 π.μ. - 7.00 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ       : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ      : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. Επισημαίνεται ότι η...

ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2019ΔΕΥΤΕΡΑ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.ΤΡΙΤΗ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.ΤΕΤΑΡΤΗ : 11.30 π.μ. - 7.00 μ.μ.ΠΕΜΠΤΗ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.ΣΑΒΒΑΤΟ : 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. Επισημαίνεται ότι...

Ωράριο λειτουργίας

ΔΕΥ – ΤΡΙ – ΤΕΤ – ΠΕΜ – ΠΑΡ

8.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

8.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ

Κλειστά