Οργάνωση Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ
Λυκούργου 135, Σπάρτη 23100
Τηλ. 27310-26853 και 27310-21180 – Fax: 27310-89331
Email: biblspar[at]sch.gr – https://www.nikiforos.edu.gr

Ίδρυση-Λειτουργία

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης ιδρύθηκε το 1972.
Είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στην ομάδα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που εποπτεύονται από το Τμήμα Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α/10.6.2003), του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοσίων Βιβλιοθηκών (απόφαση ΥΠΕΠΘ/ΙΖ/83064/2003) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Σπάρτης).

Από το 1981 έχει αρμοδιότητα, ως Κεντρική Βιβλιοθήκη, σε περιφέρεια που επεκτείνεται πλην του νομού Λακωνίας και σε τμήματα των νομών Μεσσηνίας και Αρκαδίας.

 

Διοίκηση

Διοικείται από πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο,  που ορίστηκε με τις αποφάσεις  137214/Γ4/21-08-2018 – ΦΕΚ 481/27-08-2018) & (53164/Γ4/05-04-2019 – ΑΔΑ: Ω4Υ44653ΠΣ-Τ09 του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα μέλη είvαι τα εξής:

 

α) Τακτικά Μέλη

1. Καραγιαννοπούλου Ελένη του Γεωργίου Πρόεδρος
2. Βασιλάκος Χαράλαμπος του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος
3. Τζανετάκου−Τζινιέρη Ελένη του Σπυρίδωνα, Μέλος
4. Γαλανοπούλου Γεωργία του Κωνσταντίνου, Μέλος
5. Χριστάκου Πηνελόπη του Παναγιώτη, Μέλος

 

β) Αναπληρωματικά

1. Δημητρίου Φωτεινή του Αριστείδη
2. Λαμπροπούλου Μαρία του Γεωργίου
3. Κοκκίνη Βαρβάρα του Αλεξάνδρου
4. Μακρυσοπούλου Χριστίνα του Παναγιώτη
5. Φλουρής Χρήστος του Γεωργίου

 

Προσωπικό

Την ευθύνη για την εξυπηρέτηση του κοινού και τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών και διαχειριστικών εργασιών έχουν οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ, υπάλληλοι:

  • Δημήτριος Σαγιάννης ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος,  Διευθυντής.
  • Κωv/vα Γιαvvακoπoύλoυ, Βιβλιoθηκovόμoς.
  • Κων/να Διδάχου, Βιβλιοθηκονόμος.
  • Γεωργία Κoζή, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
  • Κωνσταντίνα Κρητικάκου, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  • Κυρανάκη Αικατερίνη, ΥΕ Καθαρίστρια – Εσωτερικών Χώρων.

Για την καλλίτερη υποστήριξη της λειτουργίας της έχουν αποσπασθεί για το διάστημα Σεπτέμβριος 2023 έως Σεπτέμβριος 2024 από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λακωνίας οι εκπαιδευτικοί:

  • Αναστασία Κόκκινου, ΠΕ 7901 Μουσικής Επιστήμης.
  • Ευσταθία Ιωάννου, ΠΕ 7901 Μουσικής Επιστήμης.
  • Κωνσταντίνα Ντελή, ΠΕ 06 Αγγλικής Φιλολογίας.
  • Θεοδώρα Δούνια, ΠΕ Οικονομικών

 

Στέγαση

Η Βιλιοθήκη, από το 1989, στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στο οποίο τα τμήματα έχουν αναπτυχθεί σε ωφέλιμη επιφάνεια 1500 τετρ. μέτρων. Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 230 θέσεων, η χρήση της οποίας έχει παραχωρηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σπάρτης.

 

Ωρες λειτoυργίας Βιβλιoθήκης.

 

Από 01 Οκτωβρίου έως 15 Μαϊoυ

Δευτέρα : 7.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.
Τρίτη 7.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.
Τετάρτη : 11.30 π.μ. – 7.00 μ.μ.
Πέμπτη : 11.30 π.μ. – 7.00 μ.μ.
Παρασκευή : 7.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.
Σάββατo  : 7.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

 

Από 16 Μαϊoυ έως 31 Ιουνίου:

Δευτέρα έως Σάββατo: 7.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

 

Από 01 Ιουλίου έως 30 Σεπτεβρίου :

Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

Ωράριο λειτουργίας

ΔΕΥ – ΤΡΙ – ΠΕΜ – ΠΑΡ

8.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

11.30 π.μ. – 19.00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

8.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ

Κλειστά