ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ.ΣΠΑΡΤΗΣ 2020
  Ημ/νια: 08/06/2021 14:12:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΚΟΛ46ΨΖΤ3-ΦΧΓ
 2. Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1267/27-11-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  Ημ/νια: 30/03/2021 15:12:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΠΟΧ46ΨΖΤ3-ΙΡΑ
 3. Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1267/27-11-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  Ημ/νια: 30/03/2021 14:30:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΦ9Ρ46ΨΖΤ3-ΒΜΧ
 4. Θέμα: Σύμβαση αγοράς Η/Υ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  Ημ/νια: 22/02/2021 11:14:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω5ΥΝ46ΨΖΤ3-0Λ5
 5. Θέμα: Ανάθεση σύμβασης του έργου «Ανάθεση επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης
  Ημ/νια: 22/02/2021 11:13:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΩΞΝ46ΨΖΤ3-Θ54
 6. Θέμα: Έγκριση Πρϋπολογισμού 2021 ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ.Σπάρτης
  Ημ/νια: 28/12/2020 16:57:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΕΡ546ΨΖΤ3-ΞΒΚ
 7. Θέμα: ΧΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΠΠ ΤΠ 2020
  Ημ/νια: 24/12/2020 15:45:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΟΣ946ΨΖΤ3-ΟΒΩ
 8. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΕΠΠ ΤΠ 2020
  Ημ/νια: 24/12/2020 15:37:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΟΚΦ46ΨΖΤ3-ΤΝ2
 9. Θέμα: ΧΕ ΕΑΑΔΗΣΥ ΤΠ 2020
  Ημ/νια: 24/12/2020 15:32:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΣΚΞ46ΨΖΤ3-8Α2
 10. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ
  Ημ/νια: 24/12/2020 15:26:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΓΥΨ46ΨΖΤ3-Υ0Χ

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com