Κάτω από σκιές και φώτα

1929 Κάτω από σκιές και φώτα

Εκτύπωση

Κάτω από σκιές και φώτα: Ποιήματα. Αθήναι, : Τύποις «Τέχνη», Δεκέμβριος 1929, 48 σ.

(Η εικών του εξωφύλλου εφιλοτεχνήθη υπό του κ. Ν. Σ. Ροζάκου).

Tags: , ,