ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Προμήθεια μπαταριών βιβλιοαυτοκινήτου
  Ημ/νια: 18/12/2017 09:04:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 64ΩΑ46ΨΖΤ3-997
 2. Θέμα: Σχεδιασμός μακετών-Εξωτερική Ταπετσαρία βιβλιοαυτοκινήτου
  Ημ/νια: 18/12/2017 09:02:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 67Ψ546ΨΖΤ3-ΟΗΕ
 3. Θέμα: Ντύσιμο βιβλιοαυτοκινήτου – Ψηφιακή εκτύπωση - Σύμβαση
  Ημ/νια: 16/12/2017 17:22:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 70ΨΥ46ΨΖΤ3-ΘΚΘ
 4. Θέμα: Ντύσιμο βιβλιοαυτοκινήτου – Ψηφιακή εκτύπωση
  Ημ/νια: 16/12/2017 17:09:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω7Μ146ΨΖΤ3-ΦΕΡ
 5. Θέμα: Προμήθεια βιβλίων της Βιβλιοθήκης ΤΠ
  Ημ/νια: 16/12/2017 15:04:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΗΜ646ΨΖΤ3-ΨΘΙ
 6. Θέμα: Προμήθεια βιβλίων της Βιβλιοθήκης. ΤΠ
  Ημ/νια: 16/12/2017 14:54:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ3ΝΓ46ΨΖΤ3-Π2Ο
 7. Θέμα: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
  Ημ/νια: 15/12/2017 18:06:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΨΙΨ46ΨΖΤ3-27Ε
 8. Θέμα: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
  Ημ/νια: 15/12/2017 17:17:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 938Β46ΨΖΤ3-5ΧΛ
 9. Θέμα: Προμήθεια Η/Υ και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του βιβλιοαυτοκινήτου
  Ημ/νια: 15/12/2017 16:23:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΠΩΒ46ΨΖΤ3-1ΚΙ
 10. Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  Ημ/νια: 15/12/2017 14:23:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΓΖΟ46ΨΖΤ3-ΗΣ0

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com